thereddog.

Rehabilitering av problembeteende

Vi hjälper dig att träna och komma tillrätta med problembeteende.

dog-329280_1280Ett problembeteende uppkommer på grund av någon av dessa tre punkter:
 
1. Hunden är sjuk eller skadad.
2. Hunden har bestraffats i sin uppfostran.
3. Hunden har varit med om ett trauma.
 
Nästan alla problembeteenden går att rehabilitera med rätt metod och mycket tålamod.
Men om din hund är sjuk måste den först till en veterinär för att reda ut vilka problem den har med sin hälsa.
Om din hund har problem med hälsan kan bara veterinären hjälpa er.
Alla andra beteendeproblem kan jag hjälpa er med.
 
VIKTIGT!
Hur lång tid det tar att träna bort olika problem är omöjligt att svara på.
Det beror på vilket slags problem hunden har - varför hunden gör det, hur länge hunden har gjort det, om hunden har ont etc. 
Innan vi börjar måste du ha bestämt dig - om du vill ha min hjälp så kommer min metod att funka.
 
Det kommer att krävas mycket arbete både för dig och din hund för att bli av med problembeteendet, framförallt i början.
 
När jag börjar jobba med din hund så börjar jag även att jobba med dig.
Jag coachar dig hur du ska bete dig mot din hund.
Du måste vara medveten om att hundens problembeteende ligger hos dig och inte hos hunden. Anledningen till detta är att du måste se till så att de övningar, råd och tips som jag ger till dig under kursen följs - annars kommer hunden att hamna tillbaka på ruta ett igen efter en kortare period.
 
Det är du som är ledare och bestämmer över din hund.
Men när ni är på rätt spår så kommer det att löna sig - allt jobb som vi gjort tillsammans kommer att få hunden att må så mycket bättre.
Det är då som hunden börjar se dig med andra ögon och se upp till dig som ledare.
 
dogs-430192_1280För att få bästa resultat krävs att hela familjen är delaktig.
Det är bra om alla som bor med hunden kommer på kursen så att alla lär sig hur man ska bete sig mot hunden (det gäller dock inte barn under 8 år).
 
Alla i familjen måste vara överens om att vilja jobba med hunden.
Men det viktigaste är att ni tillsammans tänker igenom allt och bestämmer er för att hjälpa er hund.
Om jag ska kunna hjälpa dig och din hund så har jag några krav på dig som ägare: 

tassavtryck När vi startar rehabiliteringen så vill jag att du tar det på stort allvar och fullföljer det som jag rekommenderar.
 
tassavtryck När vi har börjat arbeta med hunden får du inte bestraffa något beteende, inte ta tag i hunden och inte heller skrika åt den.

 

Glöm inte att allt hänger på dig som hundägare, all lust och ork, allt engagemang och all den tid som du lägger ner.

Det är du som hundägare som tränar din hund med hjälp, stöd och coaching från oss.

När du bestämt dig, hjälper jag er! 

Läs mer om...

Citat

Empati betecknar förmågan att uppleva och förstå andra personers känslor.

Empatibegreppet är nära besläktat med inlevelse och medkänsla.

Empati handlar om en psykisk förmåga att förstå och känna med andra, vare sig personen håller med eller inte, till exempel en psykolog kan ha empati med en brottsling utan att bli likadan eller vara likadan.

Källa: Wikipedia