thereddog.

Valpstadiet

Hösten 2012 030_2

I vår valputbildning får du lära dig:
tassavtryck Att läsa av valpen.
tassavtryck Hur du ska bete dig.
tassavtryck Valpuppfostran.
tassavtryck Social träning. 
tassavtryck Ledarskap.
tassavtryck Allmänt om valpvård.
tassavtryck Kopplets hemlighet.
tassavtryck Miljöträning.
tassavtryck Barn och valpar.
 
 
 
 
 

Det är mycket viktigt att man uppfostrar valpen rätt. Om man inte har rätt kunskap så kommer man inte att lyckas med sin uppfostran.

Många tror att man ska vara hård mot valpen, så att den vet sin plats, andra bestraffar ett normalt beteende i hundspråket.

Många gör också fel genom att försöka förmänskliga sina valpar och det mår inte hunden bra av.

För att få en fungerande valp är det viktigt med kunskap och tid - som är nyckeln till en väluppfostrad valp som respekterar sin ägare/ledare.

Se priser här »

Läs mer om...